Hírek

ELTŰNŐ REMEKMŰVEK – Az orosz faépítészet pusztuló emlékei

A budapesti Néprajzi Múzeum után a Ligneum NymE Látogatóközpontba érkezett egy elfeledett orosz nemzeti kincseket felvonultató különlegesség.


Tervezett kísérő programok:

2014. január 15. Faépítészeti konferencia

2014. január 23. Szamovár és pirog est – Oroszországban végzett egyetemi kollégák visszaemlékezései, élményei kötetlen beszélgetés keretében.

Oroszország északnyugati részén, Kizsiben, az Onyega és  Lagoda tó vidékén a fa bősége miatt többségében fából építették a lakóházakat, templomokat, kápolnákat, harangtornyokat, erődítményeket. Egy részük elpusztult, de a faépítészeti restaurálással és helyreállítással foglalkozó szakemberek áldozatos, évtizedes munkájának köszönhetően számos épületet sikerült megmenteni, dokumentálni, lefényképezni. Mára már egyértelművé vált, hogy ezek a nemzeti kincs részét képezik, rendkívüli, egyedülálló értéket képviselnek. A kiállítás anyaga ezeket a XVII-XVIII. századi faépítményeket mutatja be tájegységenként. Több helyen felvillantja a megőrzés, restaurálás folyamatát, az újra felfedezett régi famegmunkáló szerszámokat.

A rendkívüli anyag megismerését az orosz mellett, angol feliratok és magyar ismertető segíti.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Ligneum Látogatóközpontja részére az 50 poszterből álló kiállítást az Orosz Kulturális Központ (www.ruscenter.hu) bocsátotta rendelkezésre.

Az Orosz Kulturális Központ elsődleges feladatai közé tartozik többek között Oroszország kulturális, tudományos potenciáljának és az ország tudományos és innovációs téren elért eredményeinek megismertetése, az orosz oktatásügy kínálatának bemutatása, valamint a kétoldalú üzleti együttműködés elősegítése.