Hírek

Ismét Üvöltés Kuckó Klub a Ligneumban

Szeretettel várunk mindenkit!


November 7. Kedd, 17 óra:
Dr. Kiss Tamás: Az emberi biofunkcionalitás lényege és mai jelentősége.
Filozófiai, biológiai és ökológiai megközelítések.
Az „Új Elmélyedés” folyóirat bemutatása. 

 

Az előadás és a folyóirat is, az emberi biofunkcionalitás kérdéseivel, annak biológiai, ökológiai és filozófiai aspektusaival foglalkozik. Az emberi lényeg, a teljes ember alaposabb megismerhetősége érdekében szükségesnek tartotta a biofunkcionalitás fogalmának bevezetését. A biofunkcionalitások, lényegében genetikai – adaptációs és produktív működések, melyek mindenkor az illető fajra jellemző biológiai organizáltság szintjein zajlanak le. Adott faj biofunkcionalitása akkor válhat teljessé, ha önmagát kiteljesítve képes egzisztálni a számára adott, vagy, ember esetében: az általa megalkotott, módosított: ökológiai, morális, politikai, tudományos eszmei viszonyok között. Komoly elmélyedést igénylő aktuális kérdés: Hol tart ma a “posztban…” élő, gondolkodási mivoltában nihilistává lett, “civilizált” Homo sapiens?